Deprecated: ini_set(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/6/c/6cb65977-9fc2-429e-8d4a-f3a0927f4e4d/evansenglish.sk/libs/Nette/Configurator.php on line 182

Deprecated: ini_set(): Use of mbstring.internal_encoding is deprecated in /data/6/c/6cb65977-9fc2-429e-8d4a-f3a0927f4e4d/evansenglish.sk/libs/Nette/Configurator.php on line 182
Jazykové kurzy - Príprava na skúšky - Evans

Jazykové kurzy

Príprava na skúšky

Príprava na maturity

Príprava na maturity

Cieľom kurzu je upevniť a rozšíriť si vedomosti nadobudnuté počas predchádzajúcich rokov na strednej škole a pripraviť budúceho maturanta na úspešné zvládnutie skúšok.
Študenti sa pripravujú na zvládnutie maturitného testu formou úloh a cvičení. Študent sa učí plynule komunikovať v anglickom jazyku a písať základné štylistické kompozície ako sú formálny a neformálny list, životopis, žiadosť do zamestnania, či esej prečítaného diela.

Kurz je určený pre študentov 4. ročníka stredných škôl, ktorí v danom školskom roku maturujú a pre študentov 3. ročníka stredných škôl, ktorí sa chcú postupne pripravovať na úspešné zvládnutie maturitných skúšok.

Príprava na Cambridge Exams – KET, PET, FCE, CAE

Príprava na Cambridge Exams – KET, PET, FCE, CAE

Cieľom kurzu je úspešné zvládnutie Cambridge skúšok.
KET - Key English Test
PET - Preliminary English Test
FCE - First Certificate in English
CAE - Certificate in Advanced English.
Vyučovanie je založené na preberaní učiva z konkrétnej učebnice podľa daného typu skúšky, kde sa precvičujú jednotlivé jazykové zručnosti ako sú rozprávanie, počúvanie, čítanie, písanie a gramatika.

Kurz je určený pre všetkých, ktorí si chcú zvýšiť úroveň ovládania anglického jazyka a zároveň získať diplom z anglického jazyka na danej úrovni.


Vysokoškolská angličtina

Vysokoškolská angličtina

Kurz je zameraný na zvládnutie učiva preberaného na strednej škole a na aktívnu prípravu na prijímacie pohovory na vysokú školu z anglického jazyka. Zároveň je kurz zameraný na precvičovanie, upevňovanie a rozširovanie učiva preberaného na vysokej škole. Počas vyučovania sa aktívne komunikuje, precvičujú sa základné jazykové zručnosti ako sú rozprávanie a počúvanie, čítanie a písanie a vysokoškolská gramatika.

Kurz je určený pre dospelých, ktorí chcú úspešne zvládnuť prijímacie pohovory na vysokú školu z anglického jazyka a pre tých, ktorí študujú na vysokej škole a potrebujú úspešne zvládnuť skúšky z anglického jazyka v danom semestri.