Deprecated: ini_set(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/6/c/6cb65977-9fc2-429e-8d4a-f3a0927f4e4d/evansenglish.sk/libs/Nette/Configurator.php on line 182

Deprecated: ini_set(): Use of mbstring.internal_encoding is deprecated in /data/6/c/6cb65977-9fc2-429e-8d4a-f3a0927f4e4d/evansenglish.sk/libs/Nette/Configurator.php on line 182
Metóda - Evans

Metóda Evans

Vyučovanie metódou Evans je založené na neustálej komunikácii v anglickom jazyku. Študent odpovedá na konkrétne otázky a automaticky si ich osvojuje neustálym opakovaním. Odpovedá na ne podľa vlastného uváženia, založeného na osobnej skúsenosti alebo na získaných informáciách.

Všeobecné rozdelenie vyučovacej hodiny:

Úvod hodiny spočíva v aktívnej komunikácii formou Otázka - Odpoveď.
Jadro hodiny je založené na preberaní tém a cvičení z anglickej učebnice vybranej podľa úrovne študenta a daného kurzu.
Záver hodiny spočíva v práci s prečítaným textom alebo literárnym dielom formou Otázka – Odpoveď.

Študent si automaticky precvičuje všetky štyri jazykové zručnosti v anglickom jazyku:


POČÚVANIE a ROZPRÁVANIE,
ČÍTANIE a PÍSANIE

Metóda Evans

Tak ako malé dieťa, ktoré je hneď po narodení vystavené neustálemu počúvaniu materinského jazyka, tak aj študent v jazykovej škole Evans je hneď od začiatku vyučovacej hodiny vystavený počúvaniu anglického jazyka od učiteľa a iných študentov.

Metóda EvansKoncom druhého roka života  dieťa začína rozprávať a jeho slovná zásoba a vyjadrovanie rýchlo napredujú neustálou komunikáciou formou Otázka – Odpoveď. Podobne, študent v jazykovej škole Evans hneď na začiatku vyučovacej hodiny aktívne rozpráva a zapája sa do bohatej  komunikácie s učiteľom a ostatnými študentmi podľa danej úrovne a zamerania kurzu. Má  možnosť vyjadriť svoje myšlienky, názory, postoje a použiť svoje vedomosti.

Metóda EvansPribližne vo veku štyroch rokov, dieťa má túžbu spoznávať písmená a začína čítať a písať. Študent jazykovej školy Evans hneď od prvej vyučovacej hodiny pracuje s textami, ktoré číta, následné precvičuje, rozoberá a rozpráva o nich. Zároveň dostáva úlohy na precvičovanie písania, ako sú formálny a neformálny list, životopis, žiadosť do zamestnania, obchodná korešpondencia, písanie esejí...

Vo veku šiestich rokov dieťa začína navštevovať  základnú školu. O dva roky neskôr sa začína vyučovanie gramatiky. Počas vyučovacieho procesu v jazykovej škole Evans, študent gramatiku anglického jazyka automaticky vstrebáva z konkrétnych cvičení a úloh, takže vysvetľovanie gramatiky je krátke a jednoduché, pre študenta zrozumiteľné a pochopiteľné.