Deprecated: ini_set(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/6/c/6cb65977-9fc2-429e-8d4a-f3a0927f4e4d/evansenglish.sk/libs/Nette/Configurator.php on line 182

Deprecated: ini_set(): Use of mbstring.internal_encoding is deprecated in /data/6/c/6cb65977-9fc2-429e-8d4a-f3a0927f4e4d/evansenglish.sk/libs/Nette/Configurator.php on line 182
Jazykové kurzy - Angličtina pre dospelých od 20 rokov - Evans

Jazykové kurzy

Angličtina pre dospelých od 20 rokov

Angličtina pre dospelých od 20 rokov

Všeobecná angličtina

Kurz je zameraný na osvojenie si základných zručností v anglickom jazyku, na upevnenie si vedomostí získaných počas predchádzajúceho štúdia a zároveň na získanie a rozšírenie si nových vedomostí z daného jazyka.. Každý kurz je prispôsobený úrovni študenta a jeho požiadavkám. Počas vyučovania sa neustále precvičujú základné jazykové zručnosti ako sú rozprávanie a počúvanie, čítanie a písanie. Gramatika sa automaticky vstrebáva a precvičuje počas cvičení a konverzačných úloh.

Kurz je určený pre dospelých, ktorí ukončili strednú alebo vysokú školu a chcú začať alebo pokračovať v učení sa anglického jazyka, ktorý potrebujú v bežnom živote pri komunikácii.

Obchodná angličtina

Obchodná angličtina

Cieľom kurzu je získať a osvojiť si základné obchodné zručnosti z reálneho života v anglickom jazyku. Vyučuje sa obchodná slovná zásoba, ktorá sa potom precvičuje v konkrétnych situáciách, kde si študent osvojuje ich automatické používanie.

Kurz je určený pre podnikateľov a pre všetkých aktívne pracujúcich, ktorí používajú anglický jazyk v práci alebo na služobných cestách v zahraničí, a ktorí jednajú s obchodnými partnermi osobne alebo písomnou formou.

Svetová literatúra

Svetová literatúra

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov s najznámejšími dielami svetovej literatúry. Diela sa čítajú a zároveň počúvajú doma, na hodine sa preberajú jednotlivé kapitoly a robia sa rozbory. Každý študent má možnosť vyjadriť svoje vlastné myšlienky a pocity k prečítanému dielu. Na záver sa píšu eseje k danému dielu.

Predovšetkým je to britská a americká literatúra, ale taktiež kanadská, austrálska, škótska, či írska.

Úroveň literárneho diela sa prispôsobuje úrovni študenta, ktorú dosahuje vo všeobecnej angličtine, pri nižších úrovniach sa čítajú zjednodušené verzie.

Pri každom diele sa študent oboznámi so životom spisovateľa, jeho tvorbou a prostredím v ktorom žil.

Kurz je zameraný na rozvíjanie jazykových zručností študenta prostredníctvom prečítaného a počúvaného textu, kde potom študent aktívne prechádza do fázy rozprávania a tvorivého písania.

Kurz je určený pre všetkých, ktorí radi čítajú, rozoberajú literárne diela a radi spoznávajú diela svetovej literatúry.